Chemotherapie niet gericht op genezing

Hoe oorlogen ervoor zorgden dat de farmaceutische industrie de macht kreeg.